För Kalmar stads förskönande

Att bli medlem under 2023 kostar 225 kr och gäller för åren 2022-2025 för två personer i samma hushåll. Till följd av det låga beloppet tar Dryaden ut medlemsavgift för fyra år i taget.

Betala till Bankgiro 269-9353, Sällskapet Nya Dryaden. GLÖM INTE EGET NAMN!

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.