För Kalmar stads förskönande

Att bli medlem kostar 50 kr per år och gäller för gemensamt hushåll. Till följd av det låga beloppet tar Dryaden ut medlemsavgift för fyra år i taget, nu gäller perioden 2018-2021. Medlemskap för 2020-2021 kostar alltså 100 kr. (Ny medlem 2021 betalar 50 kr, vid årsmötet 2022 beslutas om avgiften för perioden 2022-2025).

Betala till Bankgiro 269-9353, Sällskapet Nya Dryaden. GLÖM INTE EGET NAMN!