För Kalmar stads förskönande

Sällskapet Nya Dryaden (hemsida: nyadryaden.se) bjuder till...

En slags JULFEST med två Kronobergska legendarer:

INGMAR NORDSTRÖM - KNUT KNUTSSON
(inflyttad)                             (utflyttad)

Ingmar Nordström, född 1931, orkesterledare (1955-91) och saxofonist som alla har hört spela och många dansat till ! Även i mogen ålder fortsätter Ingmar att ge konserter, främst i kyrkor, nu tillsammans med ANDERS BJÖRKMAN på piano ! Se: ingmarnordstrom.se !

KNUT KNUTSSON, mer än 40 år i auktionsbranschens frontföretag och expert i Antikrundan sedan starten. Oförliknelig är knappast fel ord. Knut kommer att tala om några av sina många favoriter. Vem i landet har sett fler sköna ting? I vardagslag huvudägare i Uppsala Auktionskammare.

Under kvällen kommer musik och estetik att varvas !

Eftersom vi hoppas och tror på mycket stort intresse blir kvällens upplägg lite annorlunda:

         INGEN KAFFEPAUS
         OBS! ENDAST KONTANT BETALNING - 200 kr/person OBS !
         Krav på jämna pengar!!! (Swish tar för lång tid denna gång!)

Allt eventuellt överskott skänks till OPERATION SMILE !
(Även Hedersgäster och Dryadens funktionärer betalar därför)

Ett unikt tillfälle är ett starkt ord, men allt talar för det !

MÅNDAGEN DEN 27 NOVEMBER KL 1800 (OBS!) I LORENSBERGSKYRKAN !

ANMÄLAN TILL This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller 0705811684, senast 24 nov.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA - FÖRST TILL KVARN GÄLLER !

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.