För Kalmar stads förskönande

 

Sällskapet Nya Dryaden

 

Kallelse till 2023  års årsmöte – med anmälan!

 

Medlemmarna i Sällskapet kallas till årsmöte, måndagen den 24 april  kl 1800(OBS! TIDEN) i Lorensbergskyrkan, tag gärna med gäster ! Kostnad: 200 kr per person inkl. LANDGÅNG, lättöl, vatten, kaffe och kaka. Helst jämna pengar! Swish går bra!  Anmälan senast den 19 april till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tel. 0705811684.

Vi inleder med korta årsmötesförhandlingar!

Därefter blir det sedvanlig årsmötesmåltid med landgång, öl, kaffe och kaka. 

 

Kvällens föreläsning belyser Nordens genom tiderna främste bildkonstnär: EDVARD MUNCH.  Föreläsare: Karin Faxén Sporrong, konstvetare och skribent, bosatt i Grebbestad.

Arbetade en period på Kalmar Konstmuseum i början av Klas Börjesons egid. Man kanske inte skall säga att "Edvard Munch behöver ingen närmare presentation", när man bjuder in till föreläsning, men nästan alla känner till namnet! Hans personliga historia och hans enastående måleri är dock som en kinesisk ask, den innehåller allt man kan begära ! Föreläsningen blir rikt illustrerad med bilder ! 

VÄLKOMNA  - TAG GÄRNA MED VÄNNER OCH BEKANTA !

 

---------------------------------------------------------------------------------

      DAGORDNING

 1. Inledning
 2. Val av mötesordf., sekreterare och justeringspersoner.
 3. Verksamhetsberättelse för 2022
 4. Bokslut för 2022 och ekonomisk rapport
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordf., fyra övriga styrelseledamöter och tre suppl.
 8. Val av två revisorer och en suppleant
 9. Val av valberedning.
 10. Rapport om pågående projekt.
 11. Övriga frågor och avslutning.

------------------------------------------------------------------------------------------

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 FÖR SÄLLSKAPET NYA DRYADEN.

 

Året 2022 kommer tveklöst att en särskild plats i historien, tyvärr

p.g.a. Putins barbariska krig mot Ukraina. På vår hemmaplan släppte

pandemin sitt värsta grepp och vi kunde återgå till normal verksamhet.

 

Efter ett andra mässfall för Ölands arkeologi inledde vi med motsatsen:
"Att bygga för evigheten - monumentens retorik", med Barbro Santillo

Frizell, professor emerita och tidigare chef för Svenska Institutet för klassiska studier i Rom. Vi fick bl.a. inblick i skapandet och förflyttningen av egyptiska obelisker med antikens teknik !  Vidare om härskargravarna i Mykene, som studerats på plats av Barbro m make.

 

På årsmötet, den 25 april, gjordes sedvanliga omval. Dock avtackades 

Christer Olander som mångårig revisor och ersattes av Roland Lilja. 

I valberedningen avtackades Kaj Svanfeldt och ersattes av Peter Fors.

Per Jarlbo, ålderman i densamma, hade avflyttat till Lund och skänktes

många varma tankar för sina insatser.  Årsmötesprogrammet  bestod av  visning av filmen "SVEN HEDIN OCH SIDENVÄGEN" av Anders Hanser och Axel Odelberg.

"Äventyr på riktigt" heter Axel Odelbergs biografi över Hedin; efter  att ha sett

filmen svävar ingen i tvivelsmål om att det är en korrekt titel!

 

En afton i mitten av maj kunde vi - tredje gången gillt - äntligen få

lära oss mer om Ölands arkeologi med docent Jan-Henrik Fallgren.

Han berättade inte bara om otroliga guldfynd utan även om Sörby Borg,

hans egen "upptäckt"! Borgen visade sig inte bara vara byggd för försvarsändamål, utan hade även karaktären av ett "Folkets Hus", som användes för många olika ändamål.

Den 23 maj invigdes skulpturen "Rör min brända själ" av Edwin Böck i Sinnenas park vid Kalmar Lasarett. Skulpturen överlämnades efter önskemål från konstansvariga inom Region Kalmar Län. Kostnaden uppgick till 25 tkr.

 

Höstterminen inleddes, 22/9,  med en lektion i Hem-byggnads-kunskap, med länsmuseichefen Örjan Molander som lärare och guide ! Såväl igenkännandets glädje som häpnad över okända skönheter i vårt län blev rikt representerade under kvällen ! "Vi måste få se många av dessa byggnader i verkligheten", föreslogs av många. Vi får se!

Som om inte detta var nog så guidade Staffan Strindberg en tacksam

publik genom att visa mängder av bilder på och berätta om arkitektoniska mästerverk

som han studerat under många och långa resor under sitt liv som arkitekt. Detta skedde den 24 oktober.

Årets sista föreläsning, 21 november, ägnades "BONDENS TID", med mästerfotografen Peter Gerdehag. Peter berättade passionerat med utgångspunkt från sina filmer och böcker om bondens strävsamma, omväxlande och ofta även glädjefulla liv.

 

Under det gångna året har vi fört en dialog med Kalmar kommuns representanter om att erbjuda  en ny skulptur på det s.k. KÄRRINGALÅRET invid Malmfjärden. Efter några olika turer beslutade kommunen att tacka nej, eftersom man vill behålla grönytan intakt. 

 

Under ett "Annus horribilis-år" som detta är det föga förvånande att värdet av Dryadens tillgångar sjunkit i värde. Således var marknadsvärdet av våra tillgångar 3003 tkr mot 3631 tkr, året innan. Årets föreläsningar gav ett minus på 5 tkr, främst p.g.a. extra generös traktering på årsmötet.

 

Kalmar i januari 2023

 

Bengt Runemo, Karl Anjou, Kjell Bjärklid, Fred Johanson, Eva Welinder

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.