För Kalmar stads förskönande

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Styrelsen

Bengt Runemo (ordförande), Karl Anjou (ordinarie), Fred Johanson (ordinarie), Eva Welinder (ordinarie), Bengt Erlandsson (ordinarie), Karin Adriansson (suppleant), Per-Gudmund Lindencrona (suppleant), Peter Fors (suppleant).

Om oss

Ändamålet är "att verka för och ekonomiskt bidraga till Kalmar stads förskönande, företrädesvis genom uppställande å lämplig öppen plats av svenskt konstverk". Vidare är ändamålet att bedriva föreläsningsverksamhet eller annan liknande verksamhet, som bidrager till medlemmarnas förkovran.

Bli medlem >

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.