För Kalmar stads förskönande

Cookies

Denna webbplats använder cookies. Du kan ställa in din webbläsare hur du vill acceptera cookies. Vi använder cookies för att spara dina inställningar för framtida besök.

Behandling av personuppgifter

Nedan följer en redogörelse för vilka personuppgifter som hanteras och i vilka ändamål. Det är föreningens styrelse som ansvarar för att dataskyddsförordningen följs.

Vilka personuppgifter hanteras?

Sällskapet Nya Dryaden hanterar följande personuppgifter om dig:

  • För- och efternamn
  • Adress
  • E-postadress

Hur samlas personuppgifter in?

När du blir medlem i föreningen samlas personuppgifter in via e-post eller personlig kontakt. Uppgifterna hanteras av styrelsen.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Hanteringen av personuppgifter inom Sällskapet Nya Dryaden sker för följande ändamål:

  • För att möjliggöra utskick av information kring föreningens verksamhet.
  • Hantering och administration av medlemsregister.

Vilka kan Sällskapet Nya Dryaden komma att dela dina personuppgifter med?

Medlemsregistret är inte tillgängligt för föreningens medlemmar eller annan part.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifterna hanteras så länge du är medlem i föreningen samt ytterligare 2 år efter att ditt medlemskap gått ut, för att påminnelse om medlemsavgift ska kunna distribueras.

Dina rättigheter

Rätt att bli informerad

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Sällskapet Nya Dryaden har om dig, om ändamålen med behandlingen och vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut till. Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter kan du invända mot detta genom att skriftligen meddela styrelsen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rätten att få information korrigerad

Om du vill ändra eller korrigera några av dina personuppgifter kan du göra det via e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Rätten att bli raderad

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade när de inte längre behövs för det ändamål de samlades in för.