För Kalmar stads förskönande

Sällskapet Nya Dryadens bakgrund

Man kan med fog säga att Dryadens bakgrund bränns! En augustidag år 1800 inträffade en svår stadsbrand på Kvarnholmen. På bara några timmar avbrändes 130 tomter med 300 hus öster om Stortorget. Elden tog även tag i Domkyrkans tak vid flera tillfällen och det sägs att det var några rådiga sjömän som lyckades klättra upp på taket och stoppa elden - allt enligt Kalmar lexikon!

Det blev t.o.m. rikskollekt i landets kyrkor för att hjälpa Kalmar. Återuppbyggnaden gick dock snabbt och efter tre år var de flesta tomterna åter bebyggda! Branden gjorde att vallarna runt Kvarnholmen förvandlades till rena avstjälpningsplatser. År 1844 förekom en insändare i Barometern som föreslog: "Låt oss förvandla varje vall till en allé och varje bastion till en liten park! …Träd är tacksamma barn, de gläder hastigt sina föräldrar och vårdare."

Debatten om vallarna fortsatte då och då under de kommande åren. Staden saknade pengar till arbetet. Sommaren 1855 lämnade Kalmar Stads Sparbank ett bidrag på 1 500 riksdaler och Brännvinutskänkningsbolaget i Kalmar bidrog med 1 000 riksdaler. Dessa pengar räckte till omfattande markarbeten men inte till allt som behövdes.

Därför bildades Sällskapet Dryaden den 28 februari 1856 och ett upprop till Kalmar stads innevånare att genom frivilliga gåvor bidraga till stadens förskönande vann stor anklang! Åttio personer mötte upp och en styrelse med sex damer och sex herrar bildades, sannolikt en mycket ovanlig könsfördelning på den tiden! Föreningen fick snabbt 550 medlemmar. Ordet DRYAD kommer från grekiskan och betyder trädväsen, kvinnliga väsen som levde i träden och dog med träden. Det var ju träd och växter som skulle försköna staden! Verner von Heidenstam föreslog "lövjungfru" på svenska, dock utan anknytning till vår stad.

År 1863 var arbetet i stort sett färdigt, vid årsmötet kunde styrelsen meddela att: "En mängd från Öland hämtade vilda blommor blivit utplanterade på vallarna, helt utan kostnader för Dryaden" och eftersom detta var kronan på verket så avvecklades Sällskapet den 16 oktober 1863.

Trettiotvå år senare, den 28 december 1905 bildas så Sällskapet NYA Dryaden! Nu blev ändamålet med föreningen "att verka för och ekonomiskt bidraga till Kalmar stads förskönande, företrädesvis genom uppställande å lämplig öppen plats av svenskt konstverk." Det dröjde dock ända till 1932 innan man fått ihop pengar till det första konstverket: "UNGDOM" av Carl Eldh, som står i den park, Dryadenparken, som fått sitt namn av Sällskapet. Den andra gåvan blev "SPRINGFLICKAN", av Arvid Källström, i dammen i Stadsparken, året var 1934. Den tredje, år 1946, blev "FLICKA KNYTER SITT HÅR", av Tore Strindberg, tvärs över Olof Palmes gata i förhållande till "Ungdom".

Efter dessa tre gåvor blev det bestående ebb i kassan. År 1961 avled Gunnar Sahlberg, f.d. chef för Riksbankens kontor i Kalmar. Han saknade arvingar och valde att donera hela sin kvarlåtenskap till Dryaden, med villkoret att ett konstverk uppställdes, där det framgick att det skett till minne av Gunnar Sahlberg.  Först omkring 1970 erhöll Dryaden pengarna, ca 200 000 kr, av dessa användes 85 000 kr till skulpturen "NAVIGARE NECESSE EST" av Eric Grate, placerat mellan det förra Posthuset och Systraströmmen 1972. (Navigare necesse est är ett citat från härföraren Pompeius i Rom runt år 70 f.Kr. Det betyder: "Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt", och yttrades när romerska sjömän vägrade att segla med spannmål från Nordafrika p.g.a. dåligt väder.) Efter detta återstod 115 000 kr av donationen. Dessa pengar har förvaltats väl. Dryaden har skänkt ett trettiotal skulpturer till ett värde av mer än 2,5 mkr och har ändå ett rejält kapital i behåll. Inflation och höga räntor bidrog under många år till kapitalets tillväxt. Under de senaste åren har, ironiskt nog, låga räntor bidragit till bl.a. aktiers och fonders goda värdetillväxt. Förre sparbankschefen Folke Ellborg var Dryadens skattmästare under nästan 40 år till sin bortgång 2013 vid 89 års ålder. Hans insatser för Dryadens goda ekonomiska utveckling bör vi inte glömma!

Se de av Dryaden skänkta konstverken under fliken konstverk! Dryaden har med ett fåtal undantag svarat för hela kostnaden. Till undantagen hör t.ex. Guldbollen vid Guldfågeln arena, skapad av Bengt Johansson i Blomstermåla, den finansierades förutom av Dryaden av NCC, Swedbank och Ålems Sparbank.

Under år 2007 inledde Dryaden en livlig föreläsningsverksamhet till medlemmarnas fromma. Inledningsvis var ämnena skulptur, bildkonst och arkitektur för att sedan breddas till serier över antikens historia, medeltidens historia, Sveriges historia 1000-2000, idé- och lärdomshistoria, astronomi, etnologi, glas, kulturantropologi. Hitintills -2019- har inte mindre än 130 föreläsningar genomförts.

Ett antal studieresor har gjorts under årens lopp, i första hand endagarsresor med en räckvidd på max. 15 mil. Även vår huvudstad och Köpenhamn har besökts. Kronan på verket var en tolv dagars resa till Frankrike vid Dryadens hundraårsjubileum 2005.

 

För att besöka denna webbsida behöver du samtycka till att vi sparar cookies för att du ska få den bästa upplevelsen.